Tel: 015 307 6202 Email:

lbs@mweb.co.za

Website: www.accountantsrsa.co.za Address: Pusela 555, Tzaneen, 0850 find us on Facebook
Letaba Accountants | iinfo Tzaneen

Accounting Services                                Rekenmeesters Dienste:

Financial Statements                                  Finansiële State  

Accounting Officers                                     Rekeningkundige Beamptes

Compulation Reports                                  Kompilasie Verslae

Business Advice                                           Besigheidsadvies

Tax Practitioners                                          Belasting Praktisyns

 

Monthly Services                                          Maandelikse Dienste:

Bookkeeping                                                    Boekhouwerk                  

Management Statements                               Bestuurstate

VAT Returns                                                      BTW Opgawes

Employment Tax                                             Werknemers Belasting

Unemployment Insurance                            Werkloosheidsversekering

PRIZM Payroll Programme                           PRIZM Salaris Program

 

Administration Services                            Administrasie Dienste:

Company Registrations                               Maatskappy Registrasies 

CC Amendments                                           BK Veranderings 

Tax Returns                                                    Belasting Opgawes

Tax Querries                                                   Belasting Navrae

Tax Verification/Audits                                 Belasting Verifikasie/Oudits

IRP5 Reconciliations                                      IRP5 Rekonsiliasies

Workmen’s Compensations                         Ongevalle Opgawes

Pastel Services                                               Pastel Dienste

Estates                                                             Boedelberedding

Trust Registrations                                         Trust Registrasies 

Wills                                                                  Testamente

Business Valuations                                      Besigheidswaardasies

Tax Clearances                                               Belastingklarings

BEE Certificate                                                BEE Sertifikate

Business Licenses                                          Besigheids Lisensies

 

Professional Body Member of:

* SAIPA (South African Institute of Professional Accountants)

* ICB (Institute of Certified Bookkeepers)

* SAIT (South African Institute of Tax Practitioners)